Voorlichtingsfilm

De voorlichtingsfilm is gemaakt in samenwerking met de Asser Film Club (AFC), leerlingen van Het Dr. Nassau College, afdeling Penta en bestuursleden van de stichting. De film is vooral geschikt voor het middelbaar beroepsonderwijs en kan dus heel goed gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Een aantal leerlingen (tevens de acteurs in de film) geven in woord en beeld de doelstelling van de stichting, de werkwijze en de samenwerking met leerlingen weer. In de film zijn oorlogsbeelden uit de Tweede Wereldoorlog verwerkt, die ondersteunend kunnen zijn als lesmateriaal voor het vak Geschiedenis. 

De film duurt circa 15 minuten. U kunt de film downloaden.