Educatief

Het zoeken naar gegevens

In het deelproject Educatief zoeken leerlingen o.a. naar achtergrondgegevens van de slachtoffers, zoals leeftijd, beroep en woonadres.
Ook wordt gezocht naar meer persoonlijke informatie en foto's van de slachtoffers.

Lees meer: Zoeken naar achtergrondgegevens van de slachtoffers

Het VSB project

De Stichting Struikelstenen heeft voor het educatieproject een donatieverzoek gedaan bij het VSBfonds*
We waren blij verrast dat het VSBfonds een financiƫle donatie heeft verstrekt.
Dit betreft een financiĆ«le ondersteuning van het deelproject, het is dus geen bijdrage voor de aanschaf van de circa 450 struikelstenen.
Dit moet de stichting door eigen activiteiten realiseren.

vsbfonds pay off web

Het VSBfonds heeft eind 2016 het Project Struikelstenen Assen administratief afgesloten. De accountsrapporten zijn opgemaakt en door het VSBfonds goedgekeurd.
Dit betekent niet dat er geen samenwerking meer is met de partners Dr. Nassau College, Drents Archief en Herinneringscentrum Westerbork. Dit loopt door tot het einde van het project dat volgens planning in 2020 definitief wordt afgesloten. 


* VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Het samenstellen van een expositie

VMBO leerlingen van het Dr. Nassau College, afdeling Penta, hebben als opening van het project Struikelstenen in 2012 een expositie samengesteld om de dreiging en de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te visualiseren en onder de aandacht te brengen.

Lees meer: Opstellen van een expositie

Educatie

Het deelproject Educatie is een samenwerking tussen de Stichting Struikelstenen, het Dr. Nassau College, het Drents Archief en het Herinneringscentrum Kamp (HCK) Westerbork.
De stichting is hierin de verbindende schakel.
De bestuursleden willen dat jonge mensen betrokken worden en blijven bij de geschiedenis van hun maatschappelijke omgeving. Zeg maar met de geschiedenis 'om de hoek'.
Door het onderwijs en de leerlingen actief te betrekken, blijft de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend.
Cultuureducatie op scholen is niet alleen het begrijpen van, in deze situatie, verschijnselen in de Tweede Wereldoorlog (hoe zit het?), maar ook om het waarderen en het beoordelen hiervan (wat vind ik ervan?).
De struikelstenen laten impliciet de gevolgen zien waartoe stigmatisering en uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen kunnen leiden.
Dit als reactie op het huidige gepolariseerde politieke klimaat en de verharding in de samenleving.

Het Dr. Nassau College, locatie Penta, heeft ervaring met het betrekken van leerlingen bij dit soort projecten. Zij hebben eerder met leerlingen een project uitgevoerd in de Oranjestraat (Joodse bewoners) en de adoptie gerealiseerd van het monument Franse Parachutisten in Assen.

Ook nu zijn de leerlingen van het Dr. Nassau College actief in dit project, dat loopt van 2012 tot  2020.
Gedurende de hele projectduur zijn hier circa 2000 leerlingen bij betrokken.
Het zijn leerlingen van het VMBO uit de derde klas van de Theoretische Leerweg en leerlingen uit de derde en vierde klas van de opleiding Consumptief Verzorgen.

Zij:
- ontwikkelen een digitale wandel- en fietsroute en voorzien deze van documentatie door middel van nieuwe media (smartphone)
- hebben een tijdelijke expositie samengesteld over deze slachtoffers en het project, dat van 14 mei - 29 juni 2012 in het Asser stadhuis te bezichtigen was (leerlingen uit de Kunst & Cultuurklassen)
- maken unieke portretten van de slachtoffers die o.a. online toegevoegd worden aan de Westerborkportretten van HCK Westerbork
- tot 2017 verzorgen zij de catering op de bijeenkomsten die vooraf gaan aan de steenlegging 

Zie hiervan een kort fotografische verslag.

De begeleiding en ondersteuning gebeurt door de VMBO docenten en de educatieve medewerkers van het Drents Archief en HCK Westerbork.
Zij leveren de gegevens van de slachtoffers en leren de leerlingen omgaan met de nieuwe media.
Langs de struikelstenen met de ouders
De afgelopen jaren is een nieuw onderdeel toegevoegd. Leerlingen zijn zo enthousiast dat ze een bepaalde struikelsteenroute ook met hun ouders willen lopen.
Hierbij vertellen ze hun ouders de persoonlijke achtergrond van het betreffende slachtoffer waarvoor een struikelsteen is gelegd.
Andere scholen
Niet alleen leerlingen van het Dr. Nassau College hebben hun bijdrage geleverd aan de catering. Ook leerlingen van het Drenthe College zijn hierbij betrokken (geweest).
Zij leverden o.a. een bijdrage aan de ontvangst van de gasten. Daarnaast verzorgden leerlingen van CS Vincent van Gogh een muzikaal intermezzo op de bijeenkomst van 20 juni 2012.
Deze bijeenkomst ging vooraf aan de 1e steenlegging.
In het najaar van 2017 werkt het Dr. Nassau College met haar leerlingen samen met Hogeschool Stenden, Pabo De Eekhorst. Op locatie Zeemanstraat zal onder andere een tentoonstelling  worden georganiseerd.
Andere educatieve activiteiten betreft het, onder begeleding van docenten, poetsen van struikelstenen door leerlingen van de O.B.S. Theo Thijssen. Hieraan voorafgaand verzorgen bestuursleden van de stichting een gastles over de struikelstenen. 
De gastlessen kunnen op verzoek ook op andere scholen worden gegeven. Aanvragen hiertoe kunnen worden gestuurd naar de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In samenwerking met de Asser Fim Club (AFC) en de leerlingen van het VMBO Dr. Nassau College, is een interessante Voorlichtingsfilm tot stand gekomen. Deze film, met daarin beelden van de Tweede Wereldoorlog, duurt circa 15 minuten en kan gratis van onze website worden gedownload. Zie Voorlichtingsfilm.

juli 2017