Hieronder treft u de filmopname van de bijeenkomst in de aula van Hogeschool Stenden (PABO).
De inleiders zijn: Marjory Visser, voorzitter; Bertus Boivin, historicus; muzikaal intermezzo door leerlingen van het Dr. Nassau College en Chaja Goldberg, betrokkene.

 

Hieronder treft u een plattegrond van de Kanaal- en Vaartbuurt.
Op deze plattegrond staan 10 icoontjes.

Zij geven de locaties aan waar struikelstenen zijn gelegd en waar u per adres de filmopnamen kunt zien van de ceremonies 
op 18 oktober 2017
Het icoontje met nummer 1 is de start van de looproute die eindigt bij nummer 10. 

U kunt dus per adres de filmopname afzonderlijk bekijken door met uw muis op het betreffende icoontje te klikken.

 

1.   Fam. van Dantzich en P. v.d. Laan - Sluisstraat 4

2.   Dhr. J.N. Veldman - Vaart NZ 84a

3.   Fam. Nieweg en L. Aussenberg - Het Kanaal 15

4.   Fam. B. van Oosten - Vaart NZ 22

5.   Fam. Vos - Kanaalstraat / Mercuriusplein ..

6.   Fam. Levie - Kanaalstraat / Mercuriusplein ..

7.   Dhr. H. Drenthe - Het Kanaal .. (was 52)

8.   Fam. Hecht en B. Lezer - Alteveerstraat 45

9.   Fam. Ochs, Hanau en A. Wolf - Alteveerstraat 47

10. Fam. de Jong - Alteveerstraat 67