7de steenlegging - Kanaal- en Vaartbuurt

Op 18 oktober zijn 28 stenen gelegd en onthuld voor 26 Joodse slachtoffers en twee verzetsmensen. De bijeenkomst was in Stenden Hogeschool, afdeling De Eekhorst, waar de nabestaanden tevens een lunch aangeboden kregen. In de kantine van De Eekhorst was een tentoonstelling te bezichtigen met o.a. afbeeldingen van reeds gelegde stenen. Deze was samengesteld door de docent Beeldende Vorming Peter Verboom met zijn studenten. Leerlingen van Penta leverden de levensloop van de slachtoffers. Nabestaanden kwamen onder meer uit Israël, Verenigd Koningrijk, Verenigde Staten en Frankrijk. Op de bijeenkomst spraken Bertus Boivin, Chaja Goldberg en voorzitter Marjory Visser. Leerlingen van het Nassau College (Quintus) verzorgden, samen met de docent Muzikale Vorming Anneke Miedema, de muziek. Leerlingen van Penta lazen de namen van de slachtoffers. Op de tien locaties werd de muziek verzorgd door de gitaristen Cor Többen en Luc Oostra. Het was een prachtige zonovergoten mooie en bewogen dag. Zie de fotografische weergave.

18 oktober 2017

Foto's

6de steenlegging - Javastraat

Op 26 oktober is de zesde serie stenen onthuld in aanwezigheid van nabestaanden en belangstellenden. De stenen zijn gelegd voor 33 Joodse slachtoffers in de Javastraat. Deze steenonthulling was bijzonder omdat de Javastraat een behoorlijke verandering heeft ondergaan: het profiel van de straat is namelijk veranderd en veel van de oorspronkelijke woningen zijn afgebroken. Slechts een beperkt aantal woningen heeft deze aanpassing overleefd en op deze adressen konden de struikelstenen voor de woning waaruit de slachtoffers zijn weggvoerd, worden gelegd.
Een groot deel van de 33 stenen zijn echter in het trottoir geplaatst op posities die corresponderen met de voorkant van de toenmalige woning van de slachtoffers. Hiervoor is de gemeentelijke kadastrale kaart gebruikt, zodat de stenen op een passende plaats konden worden gelegd.
De belangstelling voor deze steenonthulling was groot.

26 oktober 2016

Foto's

5de steenlegging - Assen Oost

Op 28 oktober 2015 is de vijfde serie van 25 stenen onthuld in aanwezigheid van vele nabestaanden en belangstellenden. Een bijzonder onderdeel was de onthulling van een plaquette voor de weggevoerde Joodse patiënten van het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis 'Licht en Kracht', nu GGZ Drenthe geheten. Er zijn hiervan foto- en filmopnamen gemaakt die u kunt bekijken bij de rubriek foto's en film.

28 oktober 2015

Foto's
Film
Donna

 


4de steenlegging - Oranjebuurt

Op 29 oktober 2014 is de vierde serie van 46 stenen onthuld in aanwezigheid van vele nabestaanden en belangstellenden.
Er zijn hiervan foto- en filmopnamen gemaakt die u kunt bekijken bij de rubriek foto's en film.
En op 28 oktober 2014 is er één steenlegging geweest in besloten kring. Ook hier zijn foto's van.

29 oktober 2014

Foto's
Film

28 oktober 2014

Foto's

3de steenlegging - Assen Oud-Zuid

Op 30 oktober 2013 is de derde serie van 36 stenen onthuld in aanwezigheid van vele nabestaanden en belangstellenden. Er zijn hiervan foto- en filmopnamen gemaakt die u kunt bekijken bij de rubriek foto's en film.

30 oktober 2013

Foto's
Film

2de steenlegging - Centrum

Op 18 april 2013 is de tweede serie van 57 stenen onthuld in aanwezigheid van vele nabestaanden en belangstellenden. Er zijn hiervan foto- en filmopnamen gemaakt die u kunt bekijken bij de rubriek foto's en film. Hieronder treft u de tekst van de twee nummers die op de 18e in de raadszaal ten gehore werden gebracht door Heeren Oud-Zuid bestaande uit: Luc Oostra - zang/gitaar; Cor Többen - gitaar en Jan Kuipers - accordeon. Luc Oostra is de auteur/componist van tekst en muziek @ Luc Oostra (2013)

18 april 2013 

Foto's
Film
Stil
De muur

1ste steenlegging - Centrum

Met prachtig weer en onder grote belangstelling zijn op 20 juni de eerste 26 struikelstenen in het centrum van Assen gelegd. Voor genodigden was er vooraf een bijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de stichting Marjory Visser, waren er bijdragen van wethouder Maurice Hoogeveen, Aviva Dwinger, Geert Hovingh, Lucie Engberts en Tamarah Benima. Leerlingen van het Dr. Nassau College verzorgden de catering en leerlingen van CS Vincent van Gogh zorgden voor een muzikaal intermezzo. Kunstenaar Gunter Demnig legde zelf de stenen op de acht adressen. Tijdens het leggen waren er momenten van bezinning veelal door de nabestaanden zelf vorm en inhoud gegeven. Leerlingen van het Nassau College, locatie Penta legden bij elke steen een witte roos. De arcordeonist Jaap de Jong gaf met zijn passende spel de plaats van de volgende locatie aan. Na afloop was er in het stadhuis gelegenheid om met een hapje en een drankje de indrukken onderling uit te wisselen. Ook kon de expositie 'Struikelen over kunst' worden bezocht. Het leggen van de struikelstenen inspireerde Joop Striker tot het maken van het volgende gedicht. Zie hier De pers heeft veel aandacht besteed aan deze bijzondere dag. Zie hiervoor Nieuws/pers

20 juni 2012 

Film