Het VSB project

De Stichting Struikelstenen heeft voor het educatieproject een donatieverzoek gedaan bij het VSBfonds*
We waren blij verrast dat het VSBfonds een financiële donatie heeft verstrekt.
Dit betreft een financiële ondersteuning van het deelproject, het is dus geen bijdrage voor de aanschaf van de circa 450 struikelstenen.
Dit moet de stichting door eigen activiteiten realiseren.

vsbfonds pay off web

Het VSBfonds heeft eind 2016 het Project Struikelstenen Assen administratief afgesloten. De accountsrapporten zijn opgemaakt en door het VSBfonds goedgekeurd.
Dit betekent niet dat er geen samenwerking meer is met de partners Dr. Nassau College, Drents Archief en Herinneringscentrum Westerbork. Dit loopt door tot het einde van het project dat volgens planning in 2020 definitief wordt afgesloten. 


* VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.