Stil

 

Stil ligt het land

Stil hangt de lucht

Stil zweeft een vogel

Vrij in de vlucht

Stil staan de bomen

En stil zwijgt de wind

Stille getuigen

Is alles wat je hier vindt

 

Nog voel je de angst

Nog voel je ’t verdriet

Nog hoor je de stemmen

De deuren gaan dicht

 

De schotels

die aan de sterren raken

En als wachters

de stilte bewaken

Geen woorden

voor wat zich niet zeggen laat

 

Hier blijf het verleden

in stilte gehuld

De stilte van zwijgen,

Van schaamte en schuld.